Montör eller installationselektriker

Många ungdomar som vill bli elektriker går el- och energiprogrammets treåriga utbildning på gymnasiet. Om du upptäcker som vuxen att du valt fel program på gymnasiet och nu vill bli elektriker, finns det många utbildningar för det. Du kan till exempel gå en yrkesutbildning (YH), och för dig som har svårt att studera på heltid finns det flera distanskurser att gå. De som jobbar som elektriker jobbar först och främst med att installera och serva elektriska anordningar. Här nedan kan du läsa om några olika sorters elektriker.

Montör eller installationselektriker

När du gått klart en elutbildning och en lärlingstid är du utbildad montör eller installationselektriker. Som montör kan du arbeta på egen hand med olika typer av elinstallationer som det företag du arbetar i handhar. Det kan till exempel vara installationer på kontor eller i bostäder.

Serviceelektriker

Om du valt att arbeta som serviceelektriker är inriktningen i första hand att felsöka och reparera elsystem som elektriker stockholm. Du kan även arbeta med nyinstallationer och ombyggnader av elledningar eller liknande, och det är vanligt att arbeta på en industri, en offentlig byggnad eller i privata bostäder.

Industrielektriker

Om du arbetar på en industri, är en specialisering på processystem och motorstyrning vanligt. Då arbetar du oftast med att förhindra slitage och skador på apparater och maskinkomponenter. Det är väldigt viktigt att upptäcka eventuella fel så fort det går, för att det inte ska bli produktionsavbrott. Det gäller att hela tiden ligga ett steg före och underhålla, byta ut trasiga delar och reparera så fort något verkar vara fel. Om elledningar eller något annat inom det elektriska krånglar och ingen gör något åt det, kan det leda till bränder.

Vem får arbeta med el?

Givetvis får inte vem som helst arbeta med all slags el. Det är viktigt att du har rätt utbildning och behörighet för att arbeta inom de olika områdena. Tyvärr drar lekmän el till lampor med mera i sina bostäder utan att tänka på hur farligt det kan vara. Du kan få en svår stöt och går det riktigt illa kan du få brandskador. Även om det ser enkelt ut, och du tror dig kunna göra eljobb är det tryggare att anlita en behörig elektriker. Det kan till och med bli billigare i längden.

Vem utfärdar behörighetsintyg?

Det är Elsäkerhetsverket som ställer krav på utbildning och innehåll för att du ska få arbeta inom ett visst område. Det gäller både teoretiska och praktiska kunskaper. När du klarat av båda dessa områden kan du kontakta Elsäkerhetsverket för att ansöka om behörighet. Om du senare vill arbeta inom andra områden som inte ingick i din förra utbildning, måste du vidareutbilda dig och klara av nya teoretiska och praktiska kunskaper och sedan kontakta Elsäkerhetsverket igen för att få ny behörighet.