Categories
Badrummet som inspiration EFter rum i hemmet Planera din köksrenovering

Autoklaver – viktiga maskiner för våra moderna liv

Det finns många olika typer av autoklaver och de används inom allt från sjukhus till industrier och från livsmedel till avfallsrening. Det vanligaste användningsområdet är dock för sterilisering av instrument. De används regelbundet på sjukhus, tandläkarmottagningar och på laboratorier. Då kravet på sterilitet är högt även inom andra områden kan man också hitta autoklaver på skönhetsmottagningar och hos tatuerare. Autoklaverna fungerar som en tryckkokare och steriliserar med hjälp av torr, mättad ånga. För att sterilitet ska uppnås upphettas lasten, det som ska steriliseras, till 121 grader under minst 15 minuter eller 134 grader under minst 3 minuter. Efter ångbehandling vid dessa temperaturer under föreskriven tid är sedan instrumenten helt bakteriefria. read more