Categories
Rörläggarfirma Utbildningar

Att studera till rörläggare 

Om man vill arbeta som rörläggare är det viktigt att ha en god utbildning. Under utbildningen lär man sig olika typer av rörläggning, man får information om material samt mycket annat. Men hur är det egentligen att studera till rörläggare och bli rörmokare Stockholm? 

Var kan man studera till rörläggare? 

Det finns flera olika sätt att studera till rörläggare på. Vissa börjar sina studier redan under gymnasietiden, men det finns också en del som inte inser att arbetet som rörläggare är något för dem innan gymnasiet är slut. När man gått ut gymnasiet kan man inte gå om det men det finns utbildningar även för vuxna. Både folkhögskolor och yrkeshögskolor har utbildningar för den som vill bli rörläggare. 

Kan man studera på distans? 

Om man kan studera på distans eller inte beror på. Vissa utbildningar går att studera på distans till viss del. I några fall kan man göra praktiska delar av utbildning på en lokal rörläggarfirma. Det finns också utbildningar som helt bedrivs på plats i en skolbyggnad. Det kan vara bra att komma ihåg att distansutbildning kräver väldigt mycket självdisciplin. Man får själv ta ansvar för att titta på inspelade föreläsningar, man ska läsa det som behövs och mycket annat. 

Innebär utbildningen praktik? 

Man kan inte bli en duktig rörläggare genom att bara läsa i böcker. Precis som när det gäller mycket annat krävs det också stor praktiskt erfarenhet för att man ska klara av det riktiga arbetet. Exakt hur mycket praktik som ingår i utbildningen kan variera. Ofta får man extra mycket praktik när man väljer en lärlingsutbildning eller en kurs på yrkeshögskola. Där byggs nämligen utbildningen upp runt de praktiska delarna och teorin får man sedan plocka in under tiden. Om man har svårt att komma ihåg mycket teori kan det här alltså vara ett bra alternativ. 

Får man arbete direkt? 

På vissa ställen kan man få arbete som rörläggare direkt efter avslutad utbildning. Många gånger kan man få arbete på den firma man utfört praktik hos. Bor man på en mindre ort kan det vara svårare att få arbete. Där har många företag redan de anställda som behövs. Då kan man istället välja att starta sin egen rörläggarfirma, eller så flyttar man till en annan ort där personal behövs. 

Kostar utbildningen något? 

Om man ska gå en utbildning för att bli rörläggare på gymnasiet kostar det inget. Inte heller yrkeshögskola brukar kosta. En utbildning som drivs på folkhögskola eller på annat utbildningssäte kan dock kosta en ganska bra slant. Samma sak gäller för utbildningar i privat regi. Det kan löna sig att kolla runt lite och jämföra kostnader samt utbildningsinnehåll om man vill gå en utbildning för rörläggare.