Populära frågor & svar om rör

Denna artikels syfte är att upplysa om frågor och svar som har med rör att göra. Frågorna är slumpmässigt valda efter det som människor är mest nyfikna om att få ta del av när det gäller rör på Googles sökmotor för vvs och rörmokare.

Vad innebär ordet rör och vad används det till?

När det pratas om rör så är det i samband med vätska eller gas. Detta eftersom vätska och gas är avsedda för att ledas genom rör. Rör är styva till skillnad från slangar som är böjbara. Andra användningsområden för rör är ventilation och konstruktionsmaterial. Rör är oftast formade som en cirkel och är ihåliga för att exempelvis kunna leda vätska och gas på ett smidigt sätt. Själva konstruktionen i cirkelformen är tunn men gjord för att tåla tuffa miljöer. Rör som transporterar gas är oftast gjorda av koppar eller rostfritt stål. När det kommer till vätska i exempelvis vattenledningar så används det oftast i form av styva plaströr.

Vad menas med rör i rör system?

Rör i rör system är ett kostnadseffektivt system för installation av rör i dold vägg. Dessutom är det en av de säkraste systemen att använda sig av och är anpassad för flertalet olika byggnadsmaterial i form av trä, tegel, lättbetong och betong. Du kan även använda rör i rör systemet synligt för undertak eller källarstråk. Varför systemet kallas för rör i rör är för att det finns ett rör i röret som är utbytbart. Detta är den största anledningen till varför dessa rör har så lång livslängd. Dessa rör kallas även för PEX-rör och finns även som slangar. Ur miljö och hälsoaspekter är dessa rör bäst i test och är även lätthanterliga. Med PEX-rör kommer tiden för en installation att minskas och därav även kostnaderna för den.

Vilka yrkesgrupper jobbar med rör?

Det finns tre yrkesgrupper som jobbar med rör och dessa är rörläggare, rörmokare samt VVS-montörer. En rörläggares vanligaste uppgifter är att rycka ut om det är en läcka i ett rör som måste lagas eller bytas ut. En rörmokare kapar, svetsar, bockar, fogar samman rör av olika slag. Dessutom ingår reparationer och installationer av varmvattenberedare och pumpar i en rörmokares arbetsuppgifter. En VVS-montörs huvudsakliga uppgifter är att sköta reparationer och installationer av VVS-anläggningar i fastigheter och byggnader. Förutom att jobba med rör inom VVS så kan VVS-montörer även jobba med elpannor, varmvattenberedare, värmepumpar, fläktar samt värmeelement.

Kan du sälja kopparrör?

Det finns möjligheter att sälja kopparrör både som privatperson och företag. Ett ungefärligt pris som återvinningsbolagen och skrothandlare håller sig till när det kommer till kopparrör är cirka 50-70 kr per kilo. Marknaden styr priset för kopparn och därav kan det skifta i pris utefter marknadsvärdet.